xx © Hands on

 

 

 

 

 

Startsida

Atlantean Healing
Workshop
Masterclass
Behandling

- vid besök
- per distans

Änglamedium konsultation

Kontakt

Katharina

Birkan berättar

CD

 


Foto: Katharina Arnesen


Foto: Katharina Arnesen

Birkan tillsammans med Rachel Boulouys - www.joyofangels.com och Angela Lawson - www.ThankYouAngels.com dvs. hela lärarteamet på Birkans Atlantisretreat på S:t Miguel, Azorerna, midsommar 2012.


Foto: Katharina Arnesen

Ersin Davidson - www.askersin.com, Birkans syster, tillsammans med Birkan och Rachel på Atlantean Healingkurs i Stockholm, februari 2013. Ersin och Rachel gav fantastiska readings samt assisterade under kursen.

Birkan Tore

Birkan började tidigt studera forntida andliga spådomstekniker och healing. Hans medfödda längtan efter att utforska och lära sig om andlighet öppnade dörrar till idéer och filosofier från många olika kulturer och religioner, inklusive gamla spådomstekniker från områden runt Egeiska havet, Anatolien och Medelhavet. Birkan har utvecklat "Oracle Messenger - OM - kurserna", vilket är hans program för elever som vill lära sig hur de kan överbrygga klyftan mellan den uråldriga kunskapen och nutidens energier. Han är upphovsmannen bakom kursen Atlantean Healing™. Dessutom har han deltagit i och deltar i flera olika TV-program i olika länder runt om i världen.

"Eftersom intentionen är allt, här är min: Jag är här för att göra mitt bästa för att hjälpa dig läka, växa och lära dig om det universum du lever i och förverkliga ditt eget sanna jag." Birkan Tore

Atlantean Healing™

Atlantean Healing™ är en högfrekvent energi som användes av präster och prästinnor i Atlantis tempel för att uppnå läkande. Den har förvarats och bevarats i den stora energisamlingen (Great Pool of Energy) sedan Atlantis fram tills nyligen då mänskligheten återigen var redo att kunna använda sig av den. Aktiveringen och behandlingstekniken har kanaliserats genom Birkan Tore. Tekniken lärs ut internationellt genom kurser. Den är en kombination av de gamla tekniker som användes i templen och de nya som utvecklats och getts till oss för de utmaningar vi står inför idag.

En behandling men hjälp av Atlantean Healing™ är utformad för att balansera kroppens energier, eftersom människorna på Atlantis föreställde sig att sjukdom/ohälsa var en manifestation av obalanser i kroppens energier. Vi fokuserar även på att lyssna på kroppen och dess budskap för att ta reda på orsakerna som ligger bakom upplevelsen av ohälsa. Energin är mycket högfrekvent och kraftfull, men det känns mjukt och lungt när man anänder den. Behandlingen utförs av en certifierad Atlantean Healing Pactitioner™ (terapeut) tillsammans med Atlantis änglar. Änglarna hjälper till med hur energin används i behandlingen och i läkningsprocessen.

Energin kan användas både för behandling där terapeuten håller händerna på klientens kropp och behandling där terapeuten inte rör vid klienten alls. Den kan även användas för behandling per distans. Atlantean Healing™ fortsätter att arbeta och balansera kroppens energier under flera timmar efter behandlingen genomförts. Det gör att det inte kommer att ske några stora känsloutbrott eller plötsliga förändringar som kan skrämma, som ett resultat av behandlingen, för att kroppen släpper taget om det den inte längre behöver. Det centrala i intentionen för varje behandling är alltid klientens högsta bästa. Terapeuten respekterar varje själs egen väg och dess lärdomar och fokuserar på att stödja den på dess resa. Terapeuten kommer även att delge klienten den intuitiva guidning de fått till sig under behandlingen.

En Atlantean Healing Practitioner ™ har utbildats i att använda sina intuitiva kunskaper, kommunicera med änglarna och ge dig vägledning under och efter din behandling. Vi varken uppmuntrar till, undervisar i eller stödjer någon form av diagnostisering vid behandlingen inte heller löften om att någon kommer bli frisk från en existerande medicinsk diagnos. Inom denna behandlingsform fokuserar vi inte på sjukdom/ohälsa utan uppmärksammar bara att den finns och fokuserar istället på en perfekt hälsa. Terapeuterna är kanaler för energin Atlantean Healing™ och använder den för att hjälpa sig själva och planeten på vår väg av läkning, utveckling och uppstigande.

Mer information om Birkan Tore och Atlantean Healing™ finns på www.askangels.com.