Kurs

Det viktiga är att inte sluta ställa frågor. Nyfikenheten har sina egna skäl till att existera. - Albert Einstein

Aktuella kurser

Klicka på rubrik för att läsa mer och boka plats.

Lärare i världen

Om inget annat anges är läraren på samtliga kurser i Skandinavien Katharina Arnesen.

Birkan Tore – grundare och den som lär upp nya lärare.  

Katharina Arnesen – håller kurser på svenska och engelska. Bor i Uppsala.  

Neil och Zena Hammond – håller kurser på engelska. Bor i Storbritannien.  

Rachel Boulouys – håller kurser på engelska och franska. Bor i Kalifornien, USA.

Arrangera kurs

När du vill arrangera en kurs för Birkan Tore, Neil och Zena Hammond eller Rachel Boulouys kontaktar du dem direkt. 

Informationen för att arrangera en kurs för Katharina Arnesen hittar du här;
Som kurskoordinator är du nyckelpersonen när det gäller deltagarnas upplevelse både före, under och efter kursen. Du är det lokala ansiktet utåt för mig och mitt företag Joy of Life och har möjlighet att lära dig en hel del som kurskoordinator, både om dig själv och om den mänskliga naturen. Du får möjlighet att få kontakt med människor du kanske inte mött förut. Dessutom kan du få du en inkomst.

Det finns en del praktiska saker att tänka på, som att boka tidpunkt, kurslokal och att marknadsföra kursen. Det behöver inte innebära en enorm arbetsbörda, men det kommer alltid innebära en del pyssel. Du får självklart ett kontrakt vilket gör att ingen av oss behöver sväva i oklarhet om vad vi kommit överens om.

Det finns två olika sätt vi kan komma överens om när det gäller kostnad/ersättning för en kurs;

 1. Jag fakturerar dig en fast överenskommen kostnad och du sätter själv priset per deltagare, tar emot bokningar, tar betalt av deltagarna och betalar för kurslokalen.
 2. Jag sätter ett minimiantal deltagare som behövs för att kursen ska bli av, tar emot anmälningar, tar betalt av deltagarna och betalar mot faktura för kurslokalen. Du får en ersättning baserat på antalet deltagare och den summan fakturerar du Joy of Life.

Guide 

Guiden är tänkt som ett stöd för dig så att vi tillsammans ska kunna skapa en riktigt bra upplevelse för alla deltagare, samtidigt som vi undviker onödiga missförstånd mellan oss.

Före kursen

OBS!
För att jag ska godta och betala kostnader måste jag ha godkänt dem skriftligt via mail i förväg dvs. INNAN du t.ex. bokat kurslokal, bokat annons i en tidning, lämnat beställning till tryckeri etc.

 1. Det första som sker är att du kontaktar mig och vi bokar ett lämpligt datum och en lämplig tid.
  Klicka här för att öppna kontaktformuläret.

 2. Marknadsför kursen.
   1. På sociala medier.
   2. Maila ut information om det.
   3. Meddela mig om du vill ha en pdf med affisch om kursen från mig. Skriv ut affischen och sätt upp på lämpliga platser (bibliotek, affärer, anslagstavla på jobbet etc.).
   4. Berätta om att kursen kommer att hållas och informera lokal media om det.

 3. I vissa fall vara behjälplig med att köpa (jag betalar mot kvitto) in det som behövs till fikapauserna. Om vi kommit överens om att du ska köpa in fika kommer jag avsätta en max-summa för inköp av fikat.

 4. ENDAST om du tar emot bokningar annars hoppa över till punkt 5
   1. Boka och betala för kurslokalen.
    1. Fundera på hur stor lokalen behöver vara med tanke på hur många du vet/uppskattar kommer delta i kursen.
    2. Lämna information till mig om kurslokalens adress och hur jag kan ta mig dit t.ex. vilken buss stannar i närheten, busshållplatsens namn, vilken tunnelbanestation, tågstation, spårvagnshållplats, flygplats, var finns parkeringsmöjlighet i närheten.Finns det restauranger i närheten, finns det tillgång till kylskåp, spis, mikro för medhavd mat, är det lämpligt att ha med innetofflor och annat som du tror kan vara bra att veta.
   2. Svara på praktiska frågor om kursen och ta emot kursanmälan och betalning från deltagare. Se till att du får all nödvändig information (namn, adress, telefonnummer, mobilnummer, e-postadress).
   3. Maila ut information till deltagarna om kursen – kurslokalens adress, hur de kan ta sig dit (vilken buss stannar i närheten, busshållplatsens namn, vilken tunnelbanestation, tågstation, spårvagnshållplats, flygplats, var finns parkeringsmöjlighet), finns det restauranger i närheten, finns det tillgång till kylskåp, spis, mikro för medhavd mat, är det lämpligt att ha med innetofflor, påminn om att ta med penna och block om de vill göra egna anteckningar.
   4. Gör ett samlat dokument med kontaktinformation (namn, adress, mobilnummer, e-postadress) till samtliga deltagare som du mailar mig senast 2 dagar före kursstart katharina@arnesen.se

 5. ENDAST om jag tar emot bokningar
   1. Leta upp en lämplig kurslokal och boka den först EFTER att jag godkänt lokalen och kostnaden. Uthyraren gör hyresavtal med mitt företag Joy of Life och fakturerar.
    1. Fundera på hur stor lokalen behöver vara med tanke på hur många du vet/uppskattar kommer delta i kursen.
    2. Lämna information till mig om kurslokalens adress och hur jag kan ta mig dit t.ex. vilken buss stannar i närheten, busshållplatsens namn, vilken tunnelbanestation, tågstation, spårvagnshållplats, flygplats, var finns parkeringsmöjlighet i närheten.Finns det restauranger i närheten, finns det tillgång till kylskåp, spis, mikro för medhavd mat, är det lämpligt att ha med innetofflor och annat som du tror kan vara bra att veta.
   2. Svara deltagare på praktiska frågor om kursen.

Under kursen

 • Var i god tid, minst 90 minuter innan kursen, vid lokalen för att hjälpa mig ställa iordning kurslokalen och se till att allt kommer fungera på bästa möjliga sätt.
 • Bocka av mot lista när kursdeltagarna kommer så att vi vet att alla har kommit.
 • Se till att fikabordet ser snyggt och rent ut hela tiden.
 • Vid behov assistera mig under kursen.

Efter kursen

 • Se till att lokalen lämnas i det skick som avtalats dvs. städad om hyresavtalet kräver det.
 • Redovisa kvitton för kostnader vi kommit överens om.

Arrangera föredrag

Trevligt att du vill veta mer om att vara arrangör för ett föredrag. Som föredragsarrangör är du nyckelpersonen när det gäller deltagarnas upplevelse både före och under föredraget. Du är också det lokala ansiktet utåt för föredragshållaren.

Det finns en del praktiska saker att tänka på, som att boka tidpunkt, lokal och att marknadsföra föredraget. Det behöver inte innebära en enorm arbetsbörda, men det kommer alltid innebära en del pyssel.

Atlantean Healing Masters som håller föredrag;

Guide 

Guiden är tänkt som ett stöd för dig så att du och föredragshållaren tillsammans ska kunna skapa en riktigt bra upplevelse för alla deltagare, samtidigt som ni undviker onödiga missförstånd mellan er.

 1. Det första som sker är att du kontaktar den du vill ska hålla föredraget så att ni kan boka ett lämpligt datum och en lämplig tid.

 2. Leta upp en lämplig lokal för föredraget – föredragshållaren vill godkänna eventuell kostnad i förväg.
   1. Fundera på hur stor lokalen behöver vara med tanke på hur många du vet/uppskattar kommer komma på föredraget.

 3. Lämna information till föredragshållaren om föredragslokalens adress och hur den kan ta sig dit t.ex. eventuell busshållplats med bussnummer som trafikerar den, parkeringsplats i närheten.

 4. Marknadsför föredraget.
   1. På sociala medier.
   2. Maila ut information om det.
   3. Meddela föredragshållaren om du vill ha en pdf med affisch om föredraget från mig. Skriv ut affischen och sätt upp på lämpliga platser (bibliotek, affärer, anslagstavla på jobbet etc.).

 5. Var i god tid, minst en timme innan föredraget, vid lokalen för att hjälpa föredragshållaren se till att allt kommer fungera på bästa möjliga sätt. Om ni inte kommit överens om något annat arrangemang.

 6. Efter att föredraget är klart hjälps ni åt att återställa lokalen i det skick den behöver vara när ni lämnar den, om ni inte kommit överens om något annat arrangemang.